Co wchodzi w skład elementów małej architektury?

Co ukrywa się pod pojęciem małej architektury? Bez jakiegokolwiek zagłębiania się w terminologię można przypuszczać, że jest to nieduży obiekt budowlany. Jest to słuszne podejście. Jednakże warto dokładnie dowiedzieć się, co to jest? Nie w każdym przypadku, sprawa jest jednoznaczna. Co więcej, rozpoznanie ma znaczenie z punktu widzenia konieczności otrzymania pozwolenia na budowę w przypadku niektórych elementów.

Czym jest obiekt małej architektury?

Ustawa Prawo Budowlane określa, że obiekt małej architektury to niewielki komponent budowlany, a przede wszystkim obiekt kultu religijnego na przykład kapliczki, figury, krzyże przydrożne, ponadto posągi, wodotryski i inne struktury zaliczane do architektury ogrodowej i w końcu obiekty użytkowe, które codziennej rekreacji, a więc huśtawki, drabinki, a także śmietniki.

Podkreślić należy fakt, że są to tylko przykładowe elementy. Kwestią sporną pozostają altany. Orzecznictwo sądowe nie zawsze zalicza je do obiektów małej architektury. Wynika to z faktu, że budowa tych elementów regulowana jest przez odrębne przepisy.

Definicja obiektu małej architektury ma charakter otwarty. Zgodnie z zapisami ustawy obiekt ten nie wymaga pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy określona struktura ma być umieszczona na terenie prywatnej posesji, nie trzeba zgłaszać organowi administracji publicznej tego faktu.

Obiekt małej architektury w miejscach publicznych

Podkreślić należy fakt, że obiekt małej architektury, który ma być zlokalizowany w miejscach publicznych, wymaga dokonania zgłoszenia tego faktu do odpowiedniej instytucji. Obiekt ma charakter publiczny w sytuacji, gdy dotyczy ogółu ludzi, a ponadto przeznaczony jest i dostępny dla wszystkich mieszkańców. Korzystanie z elementu spełnia potrzeby społeczne.

 

Co wchodzi w skład elementów małej architektury?
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo